כתובת האי-מייל שלי :

migilad@gmail.com

מספר הטלפון הנייד:

052-2220629