מחקרים בתחום הרפואה הסינית:

העמותה לקידום הרפואה הסינית המסורתית:
http://www.ica-israel.co.il /